Naše služby

Zemní práce

Zemní práce
 • Výkopové práce spojené s izolací spodní stavby a drenáží Vaše domu
 • Výkopy a montáže zahradních bazénů
 • Nové plotové systémy z veškerých stavebních materiálů
 • Pokládku zahradních chodníků či garážových vjezdů
 • Prohlédněte si naše reference v zemních pracích >

Stavební práce

Stavební práce

Zateplování

Zateplování
 • Zateplení fasády a soklu polystyrénem EPS F 70, minerální vatou, Extrudovaným polystyrénem, tepelně – izolační omítkou
 • Zateplení bytových jednotek systémem vnitřního zateplení
 • Zateplení střech a sklepů
 • Výměna původních výplní otvorů za nová – plastová, hliníková, dřevěná
 • Natažení nových povrchů, tvorba fasádních grafických prvků
 • Tvorba projektu, realizace zateplení, vyřízení dotací pro dotační panel Nová Zelená Úsporám
 • Prohlédněte si naše reference v zateplování a revitalizacích >

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost
 • Zajištění projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby, vyřízení záboru veřejného prostranství
 • Zajištění geodetického vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby
 • Technický dozor na stavbě